Hiển thị tất cả 2 kết quả

Điểm mạnh của cấu trúc Line-Interactive
– Tiêu thụ điện ít hơn (chi phí vận hành thấp hơn) – Hiệu suất cao hơn do khi ở chế độ AC. Sự biến đổi được thực hiện ít hơn (chỉ sạc cho ăcquy và ngừng khi ăcquy đã đầy).
– Về lý thuyết thì độ tin cậy cao hơn do ít linh kiện hơn và hoạt động tạo ra nhiệt thấp hơn.
– Tạo ra ít nhiệt hơn bởi UPS.

Điểm cần lưu ý với cấu trúc Line-Interactive
Ở các nước đang phát triển, điện áp lưới không ổn định lắm. Biến đổi thường xuyên, nhiều nhiễu nên Line Interactive UPS. Có thể chuyển sang chế độ Inverter thường xuyên. Bởi vì UPS phải đảm bảo dải điện áp đầu ra nên khi nguồn lưới không ổn định. UPS sẽ chuyển sang chế độ Inverter sử dụng điện biến đổi từ ăcquy. Do đó ăcquy được sử dụng thường xuyên hơn nên dẫn đến có thể cần phải thay thế. Bảo trì ăcquy thường xuyên hơn.